Dịch vụ hoàn hảo

Dịch vụ hoàn hảo

Mang đến cho bạn những công nghệ tiên tiến nhất cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trẻ trung và nhiệt huyết.

Đơn giản - Hiệu quả

Đơn giản - Hiệu quả

Giờ đây bạn không phải dành quá nhiều thời gian và công sức cho công việc hàng ngày nữa.

Toàn diện

Toàn diện

Tất cả những gì bạn cần - Quản lý xuyên suốt và đồng bộ

Phần mềm Quản lý hộ tịch phù hợp và đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tất cả các cấp quản lý Hộ tịch, phù hợp cho tất cả các quy mô ứng dụng về quản lý Hộ tịch tại các địa phương trong toàn quốc:

 • Ứng dụng quản lý Hộ tịch riêng lẻ tại một hoặc vài đơn vị quản lý Hộ tịch cấp xã
 • Ứng dụng quản lý Hộ tịch một cách tập trung từ cấp huyện đến tất cả đơn vị cấp xã
 • Ứng dụng quản lý Hộ tịch một cách tập trung từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, đến cấp xã

Phần mềm Quản lý nhân sự đáp ứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ, tuân thủ quy định về quản lý Hộ tịch hiện hành liên quan:

 • Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và thông tư số 05/2012/TT-BTP
 • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch
 • Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 158/2005/NĐ-CP
 • Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
 • Thông tư: Số 05/2012/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

Phần mềm có các phần chính như sau:

 • Hệ thống: Cung cấp các chức năng
  • Đăng nhập / Huỷ đăng nhập
  • Thiết lập cấu hình hệ thống (CSDL, Đơn vị, Quyết định, …)
  • Quản trị hệ thống (người sử dụng, tài khoản và vai trò)
  • Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
  • Sao lưu và phục hồi dữ liệu
  • Danh mục: Cung cấp các chức năng
  • Lập danh mục Địa bàn
  • Lập danh mục Quốc gia
  • Lập danh mục Dân tộc
  • Lập danh mục Nguyên nhân chết
 • Khai sinh: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký khai sinh (Đúng hạn; Quá hạn; Đăng ký lại)
  • Cấp bản sao giấy khai sinh
  • Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh
  • Đăng ký thay đổi, cải chính nội dung khai sinh
  • Danh sách thông tin đăng ký khai sinh
 • Kết hôn: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký kết hôn (Đăng ký lần đầu; Đăng ký lại)
  • Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn
  • Danh sách thông tin đăng ký kết hôn
 • Khai tử: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký khai tử (Đúng hạn; Quá hạn; Đăng ký lại)
  • Cấp bản sao giấy chứng tử
  • Danh sách thông tin đăng ký khai tử
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Danh sách thông tin đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Nuôi con nuôi: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký nhận nuôi con nuôi
  • Cấp bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
  • Đăng ký lại nuôi con nuôi
  • Danh sách thông tin đăng ký nhận nuôi con nuôi
 • Giám hộ/Chấm dứt giám hộ: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký giám hộ
  • Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ
  • Danh sách thông tin đăng ký giám hộ
  • Đăng ký chấm dứt giám hộ
  • Cấp bản sao quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ
  • Danh sách thông tin đăng ký chấm dứt giám hộ
 • Nhận cha mẹ con: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký nhận con
  • Đăng ký nhận cha, mẹ (Con đã thành niên; Con chưa thành niên)
  • Cấp bản sao quyết định công nhận nhận cha, mẹ, con
  • Danh sách thông tin đăng ký nhận cha, mẹ, con
 • Tìm kiếm - thống kê:
  • Tìm kiếm thông tin hồ sơ các loại
  • Thống kê tình hình khai sinh
  • Thống kê tình hình cấp lại bản chính giấy khai sinh
  • Thống kê tình hình thay đổi cải chính nội dung khai sinh
  • Thống kê tình hình kết hôn
  • Thống kê tình hình khai tử
  • Thống kê tình hình xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Thống kê tình hình nhận nuôi con nuôi
  • Thống kê tình hình giám hộ/Chấm dứt giám hộ
  • Thống kê tình hình nhận cha, mẹ con
 • Báo cáo số liệu:
  • Số liệu hộ tịch theo mẫu năm 2014
  • Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn (Thông tư 20/2013/TT-BTP)
  • Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác (Thông tư 20/2013/TT-BTP)
  • Kết quả đăng ký nuôi con nuôi (Thông tư 20/2013/TT-BTP)
 • Gửi nhận hồ sơ:
  • Gửi hồ sơ / Nhận hồ sơ
  • Thống kê số liệu gửi, nhận hồ sơ

Tìm chúng tôi trên Facebook

Thống kê

Lượt xem
339131
Các bài viết
41
Số lần xem các bài viết
212961

Liên hệ

Công ty TNHH phát triển phần mềm Văn Việt

Address: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội